Wernisaż wystawy prac członków Klubu Twórców "Różni"

22 października 2014 roku w Pałacu Mieroszewskich odbył się wernisaż wystawy czasowej prac członków Klubu Twórców „Różni” działającego przy Zarządzie Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach.

„Różni” to grupa nauczycieli emerytów i osób czynnych zawodowo, których łączy wspólna pasja - wyrażanie świata, swych wrażeń, marzeń, uczuć i refleksji różnymi formami i technikami plastycznymi. Spotkania członków klubu odbywają się, co miesiąc – organizowane są zajęcia praktyczne, dyskusje tematyczne, efektem których są wystawy zbiorowe a także indywidualne sukcesy poszczególnych członków. Klub organizuje m.in. coroczne plenery w Ustroniu – Jaszowcu, jego członkowie uczestniczą też  w wielu plenerach międzynarodowych i ogólnopolskich, konkursach, biennale– zdobywając szereg nagród i wyróżnień.

Otwarcie wystawy uświetnił koncert uczniów z PSM I st. im. F. Chopina w Będzinie. Wystąpiły Julia Pytlik i Katarzyna Jagła z klasy fletu, Wiktor Moś z klasy akordeonu oraz  Aurelia Dudała i Hania Nowak z klasy wiolonczeli. Następnie goście zwiedzali wystawę, którą tworzy przeszło 80 prac wykonanych w najrozmaitszych technikach. Przeważają prace w technice olejnej, ale są również akwarele, pastele, hafty, obrazy w technice wypalania na sklejce. Na koniec spotkania przy kawie i przygotowanym poczęstunku twórcy mogli swobodnie porozmawiać i wymienić się doświadczeniami z zaproszonymi gośćmi.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY